Mis on nuhutajad ja kuidas seda eemaldada

Linas Kiguolis poolt - - Uuendatud | Liik: Nuhutajad

Nuhutaja (tuntud ka kui võrguanalüsaator, paketianalüsaator või protokolli analüsaator) on tarkvara, mida kasutatakse võrguliikluse jälgimiseks ja analüüsimiseks. Nuhutaja kogub iga paketi info, dekodeerib selle ja võimaldab seeläbi tarkvara omanikul näha infot. Kui nuhutajat kasutab usaldusväärne isik, ei peeta seda ohtlikuks tarkvaraks, kuna seda kasutatakse võrguvigade avastamiseks, pääsupunktide uurimiseks ja muuks selliseks. Kahjuks kasutavad nuhutajaid ka pahatahtlikud inimesed, kelle eesmärk on varastada inimeste delikaatseid isikuandmeid, mida jagatakse võrgus. See info varieerub: see võib sisaldada kasutajatunnuseid, paroole, arvelduskonto andmeid, krediitkaardi numbreid ja muid personaliseeritud andmeid, millega saab kurikael ette võtta väga ohtlikke tegevusi. 

Nuhutaja võib laadida ükskõik, millisesse arvutisse, mis on ühendatud võrguga. Nuhutaja ei pea seejuures olema isegi nakatunud operatsioonisüsteemis. See võib end peita ka häkkeri arvutis ja aidata vajalikku infot varastada. Nuhutaja võidakse laadida ka nakatunud arvutisse, et sekkuda võrguliiklusesse ja teha muid toiminguid. Nuhutaja võib olla isegi mõni füüsiline seade nagu näiteks mõni ruuter, millel on nuhutaja omadused. See töötab samamoodi nagu tavaline nuhutaja, ent selle tuvastamine on tunduvalt keerulisem.

Kokkuvõttes võivad nuhutajad olla nii reaalsed usaldusväärsed rakendused kui ka häkkerite disainitud programmid, mille eesmärk on varastada isikuandmeid. Nii legitiimsed kui pahavaralised nuhutajad on väga sarnased, eriti, kuna need toimivad samamoodi. Ainuke vahe on selles, et pahavaralised nuhutajad on tavaliselt spetsiifilisemad ja neil on mitmed ebastandardsed funktsioonid.

Nuhutaja tegevused süsteemis ja nende tagajärjed:

Nuhutaja ei otsi võimalust, kuidas süsteemi nakatada teiste ohtudega, samuti ei häiri see kuidagi arvuti jõudlust ega stabiilsust ning ei oma ka erilist ohtu andmetele, mis on arvutis. Sellest hoolimata võib pahavaraline nuhutaja tuua endaga kaasa tõsiseid probleeme seoses privaatsusega. See tarkvara ei nõua süsteemilt eriti palju ressursse ning programmil ei ole ka graafilist kasutajaliidest (GUI-d), seega on selle tuvastamine väga keeruline. Kui nuhutaja on arvutisse sattunud, võivad häkkerid kasutada seda ohvri privaatsuse rikkumiseks. Ohvrit võidakse jälgida kuid või lausa aastaid, enne, kui asjale jälile jõutakse. Selel aja jooksul kasutatakse nuhutajad selleks, et leida häkkerile vajalikku informatsiooni. Häkker saab näiteks teada ohvri paroolid, kasutajatunnused, kontaktinimekirjad, delikaatsed isikuandmed, krediitkaartide numbrid ja palju muud.

Kokkuvõttes, alljärgnevalt on toodud kõik olulised tegevused, mis on vajalikud selleks, et nuhutaja jõuaks oma eesmärgini:

  • Kasutaja võrguliikluse jälgimine ja konkreetsete pakettide filtreerimine.
  • Ühest võrgust teise saadetud pakettide kinni püüdmine. 
  • Kinni püütud pakettides olnud info logimine ja salvestamine. 
  • Võimaldamine häkkeril analüüsida logitud andmeid, et saada teada paroolid, kasutajatunnused, krediitkaartide numbrid ja muud väärtuslikud andmed.

Viisid, kuidas nuhutaja arvutisse satub:

Nuhutajad ei ole viirused ning nad ei saa ise levida, vaid neid programme kontrollitakse kellegi poolt. Nagu iga teist tarkvara saab ka nuhutaja laadida arvutisse ilma, et kasutaja oleks sellest teadlik. On kaks peamist viisi, kuidas nuhutajad pääsevad operatsioonisüsteemi. 

  • Legitiimne nuhutaja võidakse installeerida arvutisse käsitsi operatsioonisüsteemi administraatori poolt või mõne teise kasutaja poolt, kellel on luba laadida programme. Häkker võib murda sisse operatsioonisüsteemi ning seada üles omaenda nuhutaja, seega laaditakse kokkuvõttes see pahatahtlik programm arvutisse ilma kasutaja teadmata.
  • Pahavaralisi nuhutajaid võivad arvutisse laadida teised parasiidid nagu viirused, troojad, tagauksed ja ussid. Sellised küberohud satuvad arvutisse kasutaja teadmata ning mõjutavad kõiki, kes kasutavad nakatunud arvutit. Sellistel nuhutajatel ei ole maha laadimise funktsiooni ning neid saab kontrollida üksnes nuhutaja looja.

Nuhutajate näiteid: 

Nuhutajad on üsna haruldased programmid, millel on enamjaolt täiesti samasugused funktsioonid. Allolevad näited illustreerivad tüüpilist nuhutajat: 

Ethereal. See on üsna populaarne paketianalüsaator ehk nuhutaja, mida peetakse täiesti legitiimseks. Programmi eesmärk on leida võrguprobleeme ja jälgida muutuseid. Sellel nuhutajapaketil on ka graafiline kasutajaliides ning muud tööriistad. Ethereal kogub andmeid failile ja annab kasutajale võimaluse neid andmeid analüüsida. Hetkel toetab see rakendus üle 800 erinevat võrguprotokolli ja töötab peaaegu kõikides võrkudes ning operatsioonisüsteemides. 

BUTTSniffer on nuhutaja, mille eesmärk on täiesti pahatahtlik. Nuhutaja toetab mitmeid võrguprotokolle, võimaldab kogutud andmeid filtreerida ja salvestab need andmed failile. BUTTSniffer võib töötada eraldiseisva programmina või mõne parasiidi pluginana, nende hulgas kurikuulus Back Orifice kaugjuhtimisprogramm (RAT) ja muud sarnased ohud. 

Nuhutaja ja selle komponentide eemaldamine operatsioonisüsteemist:

Sa võid kontrollida usaldusväärse viirusetõrje abil, kas su arvutis on mõni pahatahtlik nuhutaja. Mitmed programmid suudavad edukalt leida üles nuhutajate hulka kuuluvad tarkvarad. Taolised turvaprogrammid on näiteks: FortectIntego, SpyHunter 5Combo Cleaner. Pea aga meeles, et suurim mure, mis seostub nuhutajatega, on asjaolu, et neil ei ole praktiliselt mitte midagi ühist pahavaraga. See tähendab, et tavalised pahavaratõrjed ei suuda neid tuvastada ja eemaldada ning need tuleb käsitsi eemaldada. Sel juhul võivad kasutajad sattuda sekeldustesse, kuna nuhutajatel ei ole tavaliselt maha laadimise funktsiooni. 

Kui sul on nuhutaja maha laadimisega seoses tekkinud probleeme, võid sa alati küsida abi 2-Spyware.com ekspertidelt. Sa võid seda teha näiteks meie kontaktilehe kaudu, mis annab võimaluse küsida turvaekspertidelt abi ka kõige keerulisemate turvaprobleemide korral.

Viimati andmebaasi lisatud viirused

Informatsiooni uuendatud 2016-11-24

Loe teistes keeltes

Failid
Tarkvara
Võrdle