Kasutustingimused

Uuendatud

Aitäh viirused.ee külastamise eest. Palun lugege seda informatsiooni enne lehekülje kasutamist ja/või sellel leheküljel pakutava tarkvara allalaadimist hoolikat. Lehekülje kasutamine indikeerib siinsete kasutustingimustega nõustumist, kui Te ksautustingimustega ei nõustu, siis palun lõpetage veebielhe kasutamine.

Terminid ,,viirused.ee”, ,,Teenus”, ,,Veebileht”, ,,meie” viitavad selle lehekülje omanikule. Termin ,,Teie” viitab lehekülje kasutajale.

  1. Viirused.ee on avaliku ligipääsuga veebileht, mille üldine eesmärk on nuhkvara vastu võitlemine. Tegemist on veebilehega, mis annab nii selle lehekülje kasutajatele kui lihtsalt külastajatele olulise väärtusega informatsiooni. Veebileht sisaldab andmebaasi nuhkvaraparasiitide kohta, küberturbe ning nuhkvaraga seotud uudiseid, nuhkvara eemaldamiseks mõeldud tarkvara, isikliku turvalisuse, privaatsuse ja/või nuhkvaraga seotud faile ja sektsiooni ,,Küsi meilt”.
  2. Lehekülg võib olla seotud ükskõik millise veebilehel soovitatud tootega. Mõned neist toodetest (nuhkvara-vastrased programmid, antiviirused, optimeerijad jne) on tasulised. Me võime saada partnerlustasusid juhul, kui meie külastajad ostavad meie poolt soovitatud tooteid saidil viirused.ee, kogu sellega seotud risk kuulub Teile. Veebileht ei võta vastutust soovitatavate programmide kohta täpse info andmise ega nende tegevuse kohta.
  3. Viirused.ee ja selle lehekülje partnerid ei vaata üle ega jälgi ühtegi Teenusega seotud veebilehte või sellele leheküljele postitatud korrektsioone, uuendusi, kirjeldusi, kommentaare. Vajutades viirused.ee veebilehelt leitavatele linkidele, võtavad kõik kasutajad teadmiseks selle, et viirused.ee ei ole vastutav nende linkide täpsuse ega nende sisu eest.
  4. Veebilehe külastajad saavad viirused.ee ja selle partnerite kohta anda kommentaare ja tagasiside. Te nõustute mitte postitama ega edastama materjali, mis on autoriõigustega kaitstud, ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, kedagi ära kasutav, laimav, vulgaarne, nilbe, profaanne, viha õhutav või mingilgi moel rassiliselt, eetiliselt või muul moel konflikti põhjustav. Te nõustute ka mitte postitama ega edastama materjali, mis võiks kuidagi õhutada kriminaalset tegevust, rikkuda teiste õigusi või muul moel rikkuda rakenduvaid, kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi.
  5. Pole lubatud postitada informatsiooni autoriõigustega kaitstud materjali kohta ning see võib tähendada Teie kommentaaride, paranduste, muudatuste, kirjelduste leheküljelt kustutamist. Viirused.ee ja selle partnerid jätavad endale õiguse vastavalt enda soovidele muuta, keelduda postitamast või eemaldada igasugust materjali, mis lisatakse või postitatakse kommentaaridena või postitustena. Viirused.ee ja selle partnerid jätavad endale õiguse keelata leheküljele ja selle süsteemidele, mis on üldises kasutuses, ligipääsu. Autoriseerimata ja ebaseaduslik lehekülje kasutus võib anda põhjuse esitada nõue tekitatud kahjude hüvitamiseks.
  6. Teenuse ja Lehekülje kasutamine toimub Teie omavastutusel. EI VIIRUSED.EE EGA ÜKSKI SELLE PARTNERITEST POLE VASTUTAV ÜHEGI KAHJU VÕI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, JOHTUVA, ERILISE, KARISTATAVA VÕI SARNASE KAHJU EEST, MIS ON TINGITUD TEIE POOLT LEHEKÜLJELE LIGIPÄÄSEMISEST VÕI SELLE KASUTAMISEST VÕI SELLE VÕIMATUSEST. EI VIIRUSED.EE EGA ÜKSKI SELLE PARTNERITEST POLE VASTUTAV TEGEVUSTE EEST, MIS ON TEHTUD VEEBILEHELT VÕI TEENUSEST LEITAVA INFORMATSIOONI TÕTTU. SIINKOHAL LOOBUTE TE IGASUGUSTEST JA KÕIGIST NÕUETEST VIIRUSED.EE JA SELLE TÜTARETTEVÕTETE, FILIAALIDE, PARTNERITE, ESINDAJATE JA TEISTE LITSENTSEERIJATE VASTU, MIS ON SEOTUD SELLE TEENUSE JA NENDE LEHEKÜLGEDE NING INFORMATSIOONI KASUTAMISEGA, MIS ON NEILT LEHEKÜLGEDELT JA TEENUSEST LEITAV.
  7. Igasugused kommentaarid, parandused ja muudatused, mis Teie postitusele või Teie poolt edastatule tehakse Veebilehel ja/või Teenuses, on ja seda arvestatakse, kui midagi mittekonfidentsiaalset ja midagi, mis ei ole loodud tulu loomise eesmärgil. Te võtate täieliku vastutuse kõige eest, mida Te postitate ja edastate ning annate viirused.ee-le ja selle partneritele õiguse muuta, kopeerida, avaldada ja jagada igasugust informatsiooni ja sisu, mida Te postitate või edastate, ükskõik mis eesmärgil.
  8. Viirused.ee külastajana võite Te saada regulaarseid teadaandeid ja aeg-ajalt saadetavaid e-kirju meie administraatoritelt. Teid võidakse uuendada uute omaduste ja edasiarenduste kohta. Me üritame piirata e-posti kaudu suhtlemist süsteemi administraatoritega nii palju kui võimalik, kuid ükskõik millal e-kiri on saadetud ja see on tagasi tulnud eksliku e-posti aadressi tõttu, siis me üritame leida korrektse aadressi ükskõik milliselt lingitud veebilehelt ja kui sellise informatsiooni saamise ebaõnnestudes pole Teil lehekülge võimalik külastada.
  9. See kokkulepe veebilehe kasutamise kohta ja kõik Teenuse ja Veebilehe kasutamisest tingitud või sellega seotud erimeelsused lahendatakse vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele seadustele. Kasutades seda veebilehte või sellele veebilehele midagi postitades, arvestab veebileht seda, et olete automaatselt nõustunud kasutustingimuste kokkuleppega, mis võib hiljem ka muutuda.
  10. Nende kasutustingimuste rikkumine võib põhjustada sellele veebilehele ligipääsu lõppemise ja postitatud informatsiooni kustutamise. Kõikvõimalikke erimeelsusi, mis on seotud viirused.ee kasutamisega, lahendatakse Leedu kohtute poolt.

Viirused.ee projekti kohta on võimalik rohkem lugeda sektsioonist Meie kohta. Privaatsuspoliitika, Kohustustest lahti ütlemine ja nende avalikustamine on leitavad siin. Küsimuste korral on meiega võimalik ühendust võtta sektsiooni Võtke meiega ühendust kaudu.