Avalda artikkel Viirused.ee-is

Uuendatud

Kas sul on midagi, mida tahaksid internetikommuuniga jagada? Avalda oma artikkel Viirused.ee-is!

Viirused.ee on tuntud tehnoloogiauudiste veebiportaal, mis keskendub põhiliselt küberturbe, privaatsuse ja hiljutisemate pahavarauudiste teemadele. Meie peamine eesmärk on hoida veebis surfafaid inimesi teavitatuna erinevatest ohtudest, mis esinevad virtuaalses maailmas igapäevaselt. Võtame vastu artikleid, mis on kirjutatud nendel teemadel.

Märgime ka siinkohal, et Viirused.ee ei kasuta sotsiaalse uudisteportaali formaati, seega kõik kasutajate loodud artiklid vaadatakse läbi meie toimetajate poolt. Meie meeskonnal on õigus muuta ja toimetada artikleid, lisada infot või keelduda artikli avaldamisest vastavalt meie sisereeglitele. 

Meie nõudmised sinu artiklile

Submit an article

Meil on mõned nõudmised, mida tuleb järgida artikli saatmise, teksti kvaliteedi, artikli struktuuri ja piltide osas.

1. Teema valimine

Artikli kirjutaja vastutus on kontrollida oma allikate legitiimsust. Väldi võltsuudiseid, kuna sellised artiklid lükatakse tagasi. Enne artikli saatmist veendu ka selles, et artikkel ei kata sama teemat, mis on meie lehel juba avaldatud.

Esitatav artikkel võib kajastada olemasolevat teemat ainult siis, kui see annab uut ja vajalikku infot. Kui otsid seonduvaid märksõnu meie sisemise otsingu kaudu, näed infot, mis on meie lehel juba avaldatud.

OLULINE: aktsepteerime ainult originaalset sisu:

  • Lükkame tagasi plagiaadid või tekstid, millega on kuidagi manipuleeritud.
  • Kui sa tsiteerid teiste töid, palun lisa täpne viide autoritele ja tsiteeritud tööde pealkirjadele (kasuta vähemalt 5 viidet).
  • Sama artikkel ei tohiks olla esitatud või avaldatud kuskil mujal.
  • Lubame linke kõrge kvaliteediga artiklites. Plagiariseeritud tekstid võidakse blokeerida täielikult. 

2. Teksti ettevalmistamine

Artiklid peaksid sisaldama vähemalt 500 sõna. Palun veendu, et su keelekasutus oleks ladus, tekst oleks kasutajasõbralik ning tekst järgiks grammatilisi ja semantilisi keelereegleid. Kasuta formaalset kõne ja ole konstantne kogu tekstis.

Väikesed vead on vastuvõetavad, kuid soovitame kasutada keelekontrolli tööriistu, et parandada oma teksti kvaliteeti võimalikult palju. 

3. Artikli struktuur

Kasuta taolist struktuuri:

  • sissejuhatus;
  • sisu;
  • kokkuvõte.

Veendu, et su tekst oleks sisukas ja hõlpsasti loetav. Teksti lõikudesse jagamine aitab oma ideesid paremini edasi anda ning muudab teksti esitamise protsessi lihtsamaks. 

4. Piltide lisamine

Julgustame sind kaasa lisama ka pilte. Pildid peaksid olema originaalsed ning mahutatud mõõtmetesse 16:9. Autoriõigustega pahuksis olevad pildid pole aktsepteeritud.

N.B.: Võtame vastu ka graafilisi info presentatsioone, kui sa soovid oma infot edasi anda visuaalsemalt.

Üldsätted ja artikli esitamine

Kõik artiklid tuleks saata aadressile [email protected]. Sõltuvalt kasutajate aktiivsusest, võib meil minna kuni 10 tööpäeva, et artiklid üle vaadata. Kui valime artikli avaldamiseks, saadame kinnituse e-postile, millelt artikkel saadeti. Kui sa ei ole meist kuulnud pärast kahte nädalat, võid vabalt artikli avaldada kuskil mujal.

OLULINE: Meil on range follow/nofollow-linkide poliitika. Kui sa soovid, et sinu ressurssidele viitavad lingid oleksid follow-lingid, pead sa olema aktiivne kirjutaja ja esitama VÄHEMALT 2 artiklit kuus. Kui oled kuu aega ebaaktiivne, vahetatakse follow-lingid automaatselt nofollow-linkide vastu. Rõhutame ka, et võime seda teha manuaalselt, kui avastame, et sinu pakutud ressurssides on plagiaadi tunnuseid.

Sa peaksid olema ka Viirused.ee kommuuni aktiivne liige ehk tegema kasutajaprofiili, kus on sinu pilt, su pärisnimi ja lühike kirjeldus. Me võtame küberturvalisust väga tõsiselt ning soovime, et seda teeksid ka need, kes meile artikleid kirjutavad.